Reiki' de amaç nedir ya da Tasavvuf'ta amaç nedir? İkisi de esasında aynı şey midir?

Tasavvuf'ta şeyhler, mürşitler müritlerini eğitirken onlara fiziki olarak çile çektirirler. Mesela Hüdai hazretlerinin zamanında bir kadı olması ve kadılık elbisesiyle çarşıda ciğer satması gibi bir olaydır bu. Bu onun gururunu yenmesi , nefsini çökertmesi için Şeyhinin ona uyguladığı bir eğitimdir. Bunların sonucunda zaten elde edilmek istenen tek bir şey vardır o da kişinin tüm negatiflerden arınmasıdır.

Oysa Reiki ile biz bu uzun çileli eğitime gerek duymadan, inisiye sonucunda elde edebiliyoruz bunu.

Reiki bizim auramızı düzene sokuyor, aura kanallarımızı açıyor, kanallarımızı genişleterek çakralarımızı açıyor. Ve çakralar yoluyla biz bu muhteşem enerjiyi almaya başlıyoruz, yani çakralarımız nuru solumaya başlıyor. Yani Hazreti Mevlana'nın 7 ana enerji noktası diye bahsettiği budur işte.

Hz. Mevlana hatırlayamadığım bir beyitinde diyor ki "insanın tepeden enerjisini tamamen kesmek lazım, onu tertemiz enerjiyle doldurmak ve sonradan enerjiye açmak lazım." Aslında bu söylemi Hz. Mevlana'nın bizim inisiyemizi andırıyor. Bizim yaptığımız inisiye de budur. Biz önce, tepe çakradan enerjiyi kesiyoruz daha sonra kişinin aurasını temizliyoruz daha sonra tekrar tepe çakradan enerjiyi bırakıyoruz. Hz Mevlana'nın anlatımı tam yerli yerinde ve bize o günden bu güne inisiyeyi anlatıyor.

Reiki nurdur içine girdiği zaman seni araştırmaya zorlar. Reiki insanın bedenine girdi mi eğitimini kendi başına başlatır. Çünkü bilinçlidir. Çünkü Rahmanidir, çünkü Mevla'dan gelmiştir o enerji. Adına enerji dediğimiz şey nurdan başka bir şey değildir. Yine de bir yere kadar gidebilirsin onunla. Ama bir yerde benim tıkanıp kaldığım gibi tıkanıp kalırsın. Çünkü Reiki Masterlarında da bunu açıklayacak bir iksir, bir ilaç yok. Çünkü Reiki'nin bir eğitimi de yok. Bu nedenle muhakkak Reiki'yi destekleyici bir başka felsefeyle birleştirmek gerekir ki gerçek manada hedef nedir, amaç nedir, bunu bilip bunu bulalım. İşte bunun içinde bizde Tasavvuf kapısını açtık. Reiki'nin bize arattığı şeyleri Tasavvuf'un kapısını açar açmaz buluyorsun. Amaç nedir, hedef nedir, ben kimim, niçin yaratıldım, neden bu dünyaya geldim, bunların hepsinin cevapları Tasavvuf'ta bir bir açıklanıyor, buna da Ledün ilmi yani gizli ilimler diyoruz.

Rabbımız bize bunu nasip etti, bize bu kapıyı açtı ve o kapıdan girdik içeriye. Onun için de biz hedefi amacı öğrendik, ne olduğunu bildik şimdide öğrencilerimize bunu anlatıyoruz zaten.